TIN TỨC

Kế hoạch và tiến độ các dự án đang triển khai (ngày cập nhật 19/8/2017)

I. CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

I.1 Công trình y tế (Lũng Táo, Bản Phùng, Minh Ngọc, Pài Lủng, Tả Ván) : phụ trách mr Phi

 + Kiến trúc dự kiến hoàn thành ngày 21/8

 + Điện (mr Tín) dự kiến hoàn thành 25/8 (kiến trúc đã gửi toàn bộ mặt bằng ngày 18/8)

 + Hạ tầng (san nền, kè) của Bản Phùng và Pài Lủng dự kiến hoàn thành 22/8

 + Phần nước mr Phi sẽ tiếp tục triển khai sau khi hoàn thiện kiến trúc, dự kiến 

I.2 Công trình nhà dân : phụ trách ms Diệu

I.2.1 Nhà chị Phượng : 

 + Hồ sơ BVTC đã xong, đang triển khai thi công

 + Thiết kế nội thất : đang chỉnh sửa theo ý kiến chủ nhà, dự kiến 19/8 sẽ gửi lại.

1.2.2. Nhà anh Dũng:

 + Hồ sơ BVTC đã xong, đang triển khai thi công

 + Thiết kế nội thất chưa xong: đang chỉnh sửa theo ý kiến chủ nhà, dự kiến 19/8 sẽ gửi lại.

1.2.3. Nhà anh Hoàn

 + Hồ sơ BVTC đã xong, chỉ còn phần cửa chưa sửa (do chưa sắp xếp được thời gian)

 + Phần thiết kế sân vườn đã xong.

 + Thiết kế nội thất đang chỉnh sửa, dự kiến 23/8 sẽ gửi sếp Cương xem lại

1.2.4. Nhà anh Xuân NĐ 

 + Đã gửi mặt bằng phương án, chủ nhà đã trao đổi phương án chỉnh sửa nhưng chưa bố trí được thời gian làm.

I.3 Công trình giáo dục

 + Đã kiểm tra sơ bộ mặt bằng của 10 điểm trường xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên), cơ bản OK

 + Chưa triển khai chi tiết.

I.4. Catalog TSC: 

 

II. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

II.1. Điểm cấp nước Quản Bạ : Đã đóng dấu thẩm định

II.2. Điểm cấp nước Bàng Lăng : Điều chỉnh theo thực tế hiện trường, dự kiến 19/8 gửi lại Du.

II.3. Hồ treo Lùng Khố : Tạm dừng do địa phương chưa thống nhất được vị trí xây dựng.

II.4. 2 điểm cấp nước mới: Đang chỉnh sửa, dự kiến 24/8 xong hồ sơ có thể làm việc với chú Khoát.

 

III. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

III.1. Đường Bắc Mê:

 + Cập nhật tim tuyến, MCD, MCN đoạn 2km đầu tuyến theo số liệu khảo sát mới, dự kiến hoàn thành 26/8

 + Cập nhật bản vẽ cống Bắc Mê theo tính toán thủy văn dự kiến 10 ngày (chưa có người thực hiện)

 + Cập nhật các nội dung liên quan khác, dự kiến 7 ngày.

 

IV. NHÓM DỰ TOÁN - KẾ HOẠCH

IV.1. Dự án xây dựng khu chăn nuôi bò ở Cam Lộ : Viết đề xuất dự án đầu tư, dự kiến 23/8 sẽ hoàn thành, gửi chú Minh xin ý kiến.

IV.2. Chuẩn bị các công việc liên quan tới thuyết minh, dự toán, tài liệu, hồ sơ pháp lý của các dự án đang triển khai.

 

V. KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

V.1. Dự án Bắc Mê : Đã hoàn thành công tác hiện trường.

V.2. Dự án trường học: 

 + Nhóm Toán (2 tổ): đã khảo sát xong 10 xã ở Vị Xuyên, 1 xã Bắc Quang, 2 xã Quang Bình. Đã gửi bình đồ xã Minh Tân.

 + Nhóm Hải, Du: bắt đầu tiến hành từ 18/8, dự kiến kết thúc sau 3 tuần (8/9).

V.3. Thủy lợi: 

 + Hồ treo Lùng Khố tạm dừng chưa triển khai 

 + Mr Bắc đang khôi phục mốc mạng, điều tra lại nội dung liên quan tới GPMB của điểm cấp nước Vĩnh Phúc.


 VI. PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

VI.1. Các công việc thực hiện thường liên

1. Kế toán thuế:

- Báo cáo hàng quý

- Cân đối hóa đơn tài chính

- Báo cáo tài chính hàng năm (chuẩn bị từ tháng 10)

- Hạch toán tạm 6 tháng đầu năm (thực hiện trong quý 3)

- Lên bảng lương thuế hàng tháng

- Xử lý hệ thống giá vốn

- Tập hợp lao động

2. Bảo hiểm xã hội

- Nộp rà soát bảo hiểm

- Update file hệ thống theo dõi BHXH hàng tháng

- Thực hiện các thủ tục chế độ cho người lao động (nếu phát sinh)

3. Lao động

- Nộp các báo cáo tình hình sử dụng lao động

- Theo dõi hệ thống lao động nội bộ

- Đăng ký giảm trừ gia cảnh, MST

4. Kế toán nội bộ

- Tính lương hàng tháng

- Theo dõi thu chi, công nợ nội bộ

- Giao dịch ngân hàng

- Hệ thống tiền các dự án, theo dõi chi tiết thanh toán

- Theo dõi nội quy lao động, quy chế tài chính nội bộ

5. Hành chính

- Giao dịch ngân hàng

- Phổ biến quy chế công ty

VI.2. Các công việc đang thực hiện trong tháng 8/2017

- Tổng hợp công nợ với Đức Minh (hoàn thành 19/8, gửi chị Ánh soát lại rồi thống nhất với KT Đức Minh)

- Hoàn thiện hồ sơ Đức Minh (dự kiến hoàn thành 25/8)

- Xuất hóa đơn cho Đức Minh, giá trị lần 2

- Tìm đơn vị kiểm toán cho công trình Đức Minh

- Hạch toán tạm lên báo cáo 6 tháng đầu năm (dự kiến hoàn thành 10/9)

- Làm bảng lương thuế cho năm 2017

- Tách phần lương cho các công trình năm nay xuất hóa đơn từ các năm trước

- Chốt công nợ với bên Cty du lịch, đã yêu cầu hồ sơ thanh toán

- Theo dõi hoàn thiện hồ sơ vay.

 

Hotline

    Hotline: 0246.328.2305
    Phản hổi - Đánh giá