Cổng thông tin tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển trực tiếp - Không qua trung gian

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Tả Lủng

 Quy mô: 3620 m3

 Địa điểm xây dựng:  Xã Vần Chải Huyện Đồng Văn Tỉnh Hà Giang

       Chủ đầu tư: UBND Huyện Đồng Văn
             Công việc do Công Ty CP Xây Dựng TSC đảm nhiệm: Tư vấn khảo sát – Lập BCKTKT.

Tư vấn trực tuyến

    Hotline: 0987 6543 21
    Phản hổi - Đánh giá