Cổng thông tin tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển trực tiếp - Không qua trung gian

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hố chứa nước sinh hoạt thôn Pó Sí

Quy mô: 3116,4 m3
Địa điểm xây dựng: Xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Chủ đầu tư: UBND huyện Đồng Văn
Công việc do Công ty CP xây dựng TSC đảm nhiệm: Tư vấn khảo sát - Lập BCKTKT

Tư vấn trực tuyến

    Hotline: 0987 6543 21
    Phản hổi - Đánh giá