Cổng thông tin tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển trực tiếp - Không qua trung gian

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Hầu Chúa Ván

Quy mô: 5.200m3
Địa điểm: Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Chủ đầu tư: UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Công việc do Công ty CP xây dựng TSC đảm nhiệm: Tư vấn khảo sát - lập BCKTKT


Tư vấn trực tuyến

    Hotline: 0987 6543 21
    Phản hổi - Đánh giá