DỰ ÁN

Công trình nhà thờ Giáo xứ Lạc Đạo - Nghiã Hưng - Nam Định

Quy mô: 5ha

Địa điểm: Xã Nghĩa Lạc - Nghĩa Hưng - Nam Định

Chủ đầu tư: Giáo xứ Lạc Đạo - Nghĩa Hưng - Nam Định

Công việc do TSC đảm nhiệm: Tư vấn khảo sát - Lập BCKTKT

Nhà thờ giáo sứ Lạc Đạo là công trình văn hóa phục vụ đời sống tôn giáo của hơn 6000 giáo dân thiên chúa giáo giáo xứ Lạc Đạo, là công trinh nhà thờ Thiên Chúa trọng điểm của địa phận Bùi Chu (tỉnh Nam Định). Công trình đã đem lại cho giáo dân Thiên chúa giáo một không gian tôn nghiêm, thanh tịnh, giúp giáo xứ Lạc Đạo xứng đáng là giáo xứ đầu hạt của địa phận Bùi Chu.

Hotline

    Hotline: 0246.328.2305
    Phản hổi - Đánh giá