Cổng thông tin tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển trực tiếp - Không qua trung gian

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chợ Trung tâm Hải Hà huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh

Quy Mô: 13 Tầng
Địa điểm:  Huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh .
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đức Dương tỉnh Hải DươngTư vấn trực tuyến

    Hotline: 0987 6543 21
    Phản hổi - Đánh giá