Cổng thông tin tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển trực tiếp - Không qua trung gian

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang


Quy Mô: 200ha

Địa điểm xây dựng: TT Vinh Quang – Huyện Hoàng Su Phì – Tỉnh Hà Giang

Chủ đầu tư: Sở Y tế Tỉnh Hà Giang

Công việc do TSC đảm nhiệm: Tư vấn khảo sát – Thiết kế BVKTTC- Dự toán.

Việc nâng cấp Bệnh viện đa khoa Hoàng Su Phì góp phần nâng cao khả năng khám chữa bệnh của nhân dân huyện Hoàng Su Phì và các vùng lân cận, Nâng tầm bệnh viện đa khoa Hoàng Su về chất lượng phục vụ  nhân dân.Tư vấn trực tuyến

    Hotline: 0987 6543 21
    Phản hổi - Đánh giá