TIN TỨC

Bộ Xây dựng đề xuất đổi tên một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc


Theo đó, căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng, để đảm bảo tên gọi phù hợp với trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và tạo điều kiện cho các trường tiếp tục phát triển, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định đổi tên một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 đề xuất đổi thành:
- Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên quốc tế: Ho Chi Minh City College of Construction (gọi tắt: HCC).

2. Trường Cao đẳng nghề Licogi đề xuất đổi thành:
- Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.
- Tên quốc tế: College of Mechanized Construction (gọi tắt: CMC).
Trường Cao Đẳng xây dựng số 2

Xaydungtsc.com

Hotline

    Hotline: 0246.328.2305
    Phản hổi - Đánh giá