Cổng thông tin tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển trực tiếp - Không qua trung gian

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nhà công vụ cán bộ bệnh viện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

Quy Mô: 689.24m2

Địa điểm: Huyện Hoàng Su Phì Tỉnh Hà Giang.

Chủ đầu tư: Sở y tế tỉnh Hà Giang

Công việc do TSC đảm nhiệm: Tư vấn khảo sát – Lập BCKTKT.

Công trình đã đạt được mục tiêu đảm bảo cuộc sống sinh hoạt ổn định cho các cán bộ y tế huyện yên tâm công tác. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ y tế của huyện phục vụ nhân dân.


Tư vấn trực tuyến

    Hotline: 0987 6543 21
    Phản hổi - Đánh giá