DỰ ÁN

Nâng cấp Quy mô bệnh viện Đa khoa Đức Minh

    Nhằm nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, Công ty cổ phần Đức Minh đã thực hiện chủ trương nâng cấp bệnh viện đa khoa Đức Minh

Hotline

    Hotline: 0246.328.2305